Kardiotahometar

Zdravlje podrazumeva da svi prirodni procesi u našem telu funkcionišu optimalno. Postoje generalno tri tipa zdravlja:

 

 • Fizičko
 • Mentalno
 • Duhovno

 

Obično se brinemo i lečimo odvojeno ova tri tipa zdravlja kao da nisu u sprezi… U stvari, itekako su u sprezi i, kada nisu sva tri u balansu, telo je u opasnosti.

 

Ako i nema direktnih simptoma, kada imamo disbalans fizičkog, mentalnog i duhovnog stanja dolazi do ubrzanog starenja. Naša hronološka starost (godine) najčešće postaje manja od naše biološke starosti (ubrzano starimo)…

 

Sada možete da odredite svoju biološku starost uz pomoć Kardiotahometra.

KARDIOTAHOMETAR predstavlja dijagnostički sistem za brzu procenu funkcionalnog stanja organizma i njegovih samoregulacijskih mehanizama.

 

Zivot-Holistic-siroko

 

Stanje regulatornih sistema određuje koliko smo zdravi. Proces regulacije zove se homeostaza. Da bi i ostao zdrav, ljudski organizam mora da ima dobru samoregulaciju i na taj način očuva konstantnu unutrašnju ravnotežu uz stalnu promenu spoljnih uslova. Svaka promena uslova unutrašnjih i spoljašnih izaziva rekaciju vegetativnog nervnog sistema koji onda koriguje rad unutrašnjih organa.

 

Neurovegetativni sistem reguliše rad krvnih sudova srca, organa za disanje, organa za varenje, organa za izlučivanje mokraće, žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Osim toga, on reguliše ishranu centralnog nervnog sistema.

 

Parametri koji se dobijaju prilikom testiranja su:

 1. ELEKTROKARDIOGRAFSKI  ZAPIS  orijentacioni zapis srčanog rada i ritma
 2. Stanje VEGETATIVNOG  NERVNOG  SISTEMA (simpatički i parasimpatički nervni sistem), koji održava funkciju svih unutrašnjih  organa reagujući operativno na  sve spoljne i unutrašnje promene)
 3. Stanje NEUROHUMORALNE  REGULACIJE (upravlja sastavom i strukturom  biohemijskih supstanci, obezbeđujući stabilnost unutrašnje sredine organizma i njegovu adaptaciju na sve uslove života)
 4. Prikaz ENERGETSKE  PIRAMIDE (ukazuje na ukupne raspoložive energetske rezerve organizma i na odnos između ciklusa priliva i odliva energije)kardiotahometar
 5. Prikaz GERONTOLOŠKE KRIVULJE (pokazuje da li  funkcionalno stanje organizma odgovara realnim godinama pacijenta ili je njegova biološka starost veća, odnosno manja od hronološke)
 6. Indeks PSIHOEMOCIONALNOG  STANJA (oslikava stepen destruktivnog delovanja stresa na organizam)
 7. STANJE ADAPTACIONIH  KAPACITETA  I  STEPEN  HARMONIZACIJE    FUNKCIJE  SVIH  UNUTRAŠNJIH  ORGANA (na osnovu usklađenosti  njihovih bioritmova  može se odrediti kvalitet i vitalnost organizma i  stepen  njegove ukupne odbrane)
 8. Indeks UKUPNOG  ZDRAVLJA
 9. Grafički prikaz  jačine energetskog  polja  organizma (AURA), energetskih  centara (ČAKRI)  i energetskih  kanala unutar tela  ( AKUPUNKTURNI  MERIDIJANI)kardio-tahometar-cakre

 

Dobijene informacije, na osnovu stanja najbitnijih regulatornih mehanizama, omogućavaju nam da:

 • odredimo dalje terapijske procedure
 • korigujemo i procenimo efekat već započetih terapija
 • damo korisne savete za dalje poboljšanje regulsacijskih mehanizama organizma

Zakažite pregled na Kardiotahometru:  

Vojvode Dobrnjca br 5 ,11000 Beograd
+381 11 324-3397
+381 69 339-1382
info@holistic.co.rs