QXCI

QXCI (Quantum Xrroid Conscious Interface)  je trenutno najkompleksniji biofeedback biorezonantni kompjuterski sistem napravljen na principima kvantne biofizike i holističke medicine.

 

QXCI je najbolji primer holističkog pristupa dijagnostici i terapijama. QXCI kombinuje snagu kompjutera i energetskih talasa.

 

1q

 

Svaka ćelija, organ, akupunkturni meridijan ili emocija ima karakterističan elektromagnetski potpis. Bolest počinje energetskim poremećajem. Neravnoteža u telu u vidu promene suptilne energije pojavljuje se mnogo ranije nego sto se pojave simptomi bolesti.

 

Kostruktor QXCI sistema je prof. William Bill Nelson . Nakon studija elektronike,  kvantne medicine, rada na svemirskim navigacionim sistemima (Apollo projekat)  svoje znanje u oblasti medicinskih i biohemijskih nauka ugradio je i u QXCI biokibernetski sistem dijagnostike i terapija.

 

Dijagnostika

 

QXCI sistem je napravljen da meri elektro-fiziološku reaktivnost (EPR) na oko 10000 raznih preparata i supstanci. Nakon nekoliko minuta testiranja reaktivnosti na razne supstance i obrade elektromagnetskih vrednosti u telu (voltaža, amperaža, otpor, indukcija, kapacitet, impedanca…) aparat prepoznaje disbalanse, dijagnostikuje ih i nakon toga ih u toku terapije koriguje.

 

Dijagnostika neravnoteže na energetskom nivou je sistem ranog upozorenja u vezi zdravstvenog stanja.

 

Osetljivost je toliko velika da prepoznaje najraniji znak disfunkcije i problema. Program detektuje fizicki energetski, emocionalni i mentalni stress.

Odredjuju se još: rizična polja (sistemska ili organska), koja zahtevaju primenu terapeutskih ili preventivnih mera, prisustvo patološke aktivnosti mikroorganizama (bakterije, virusi, gljivice, paraziti), alergijska opterećenja, prisustvo toksičnih i geopatogenih opterećenja, potrebe organizma za mineralima i vitaminima kao i mogući homeopatski lek.

 

 

QXCI omogućava izuzetno širok izbor energetskih terapija koje se primenjuju samostalno ili u kombinaciji. Tu spadaju: biorezonanca (Bicom/ Mora), biofeedbek, balansiranje energetskih centara (čakri) i stabilizacija aure, autotrivektor, refleksoterapija, RIFE terapija, homeopatska terapija.

 

Terapijski koncept je:

 

  • Idenkifikovati, a zatim ukloniti uzrok bolesti.
  • Regulacija blokada protoka energije u telu
  • Smanjivanje ili potpuno uklanjanje simptoma

 

Pre terapijskog tretmana  neophodno je uraditi  test intolerancije na osnovne životne namirnice. Ishrana po testu intolerancije je početni i nezaobilazni korak u sistemu lečenja.

 

Na prvoj terapiji dobijate sve potrebne informacije o samoj terapijskoj proceduri.Terapije traju oko 60 min, u početku se rade dve, a kasnije jedna terapija nedeljno, nakon čega se individualno predlaže eventualni nastavak terapijske procedure zavisno od ozbiljnosti i dužine trajanja postojeće simptomatologije.

 

Indikaciono područje za terapije je široko.

 

Najčešće su u pitanju alergije, sinusitis, rinitis, simptomi otežanog disanja, smetnje kod varenja, zatvor, zapaljenske i degenerativne promene zglobova, hipertenzija, hormonalni i metabolički poremećaji, mršavljenje, celulit, migrene, hroničan umor, bolna stanja itd.

 

Šta se postiže kvantnim terapijama?

 

Pre svega podizanje opšte imunobiološke sposobnosti, aktiviranje detoksikacionih sistema, postizanja metaboličkog balansa- mršavljenje , hormonske stabilizacije, postizanje mentalne i emotivne stabilnosti u organizmu.

 

Krajnji cilj terapija je postizanje energetski, biohemijski, organski harmonicnog, snažnog i efikasnog organizma!

Zakazivanje pregleda na QXCI kvantnom aparatu 

+381 11 324-3397

+381 69 339-1382