QXCI aparat

QXCI (Quantum Xrroid Conscious Interface)  je trenutno najkompleksniji biofeedback biorezonantni kompjuterski sistem napravljen na principima kvantne biofizike i holističke medicine.

QXCI je najbolji primer holističkog pristupa dijagnostici i terapijama. QXCI kombinuje snagu kompjutera i energetskih talasa.

Svaka ćelija, organ, akupunkturni meridijan ili emocija ima karakterističan elektromagnetski potpis. Bolest počinje energetskim poremećajem. Neravnoteža u telu u vidu promene suptilne energije pojavljuje se mnogo ranije nego sto se pojave simptomi bolesti.

Kostruktor QXCI sistema je prof. William Bill Nelson . Nakon studija elektronike,  kvantne medicine…rada na svemirskim navigacionim sistemima (Apollo projekat)  svoje znanje u oblasti medicinskih i biohemijskih nauka ugradio je i u QXCI biokibernetski sistem dijagnostike i terapija.

Dijagnostika

QXCI sistem je napravljen da meri elektro-fiziološku reaktivnost (EPR) na oko 10000 raznih preparata i supstanci. Nakon nekoliko minuta testiranja reaktivnosti na razne supstance i obrade elektromagnetskih vrednosti u telu (voltaža, amperaža, otpor, indukcija, kapacitet, impedanca…) aparat prepoznaje disbalanse, dijagnostikuje i nakon toga ih u toku terapije koriguje.

Dijagnostika neravnoteže na energetskom nivou je sistem ranog upozorenja u vezi zdravstvenog stanja.

Osetljivost je toliko velika da prepoznaje najraniji znak disfunkcije i problema. Program detektuje fizicki energetski, emocionalni i mentalni stress.

Odredjuju se još: rizična polja (sistemska ili organska), koja zahtevaju primenu terapeutskih ili preventivnih mera, prisustvo patološke aktivnosti mikroorganizama (bakterije, virusi, gljivice, paraziti), alergijska opterećenja, prisustvo toksičnih i geopatogenih opterećenja, potrebe organizma za mineralima i vitaminima, mogući homeopatski lek.

QXCI omogućava izuzetno širok izbor energetskih terapija koje se primenjuju samostalno ili u kombinaciji. Tu spadaju: biorezonanca (Bicom/ Mora), biofidbek, balansiranje energetskih centara (čakri) i stabilizacija aure, autotrivektor, refleksoterapija, RIFE terapija, homeopatska terapija

Terapijski koncept je:

  • Idenkifikovati, a zatim ukloniti uzrok bolesti.
  • Regulacija blokada protoka energije u telu
  • Smanjivanje ili potpuno uklanjanje simptoma

Pre terapijskog tretmana  neophodno je uraditi  test intolerancije na osnovne životne namirnice. Ishrana po testu intolerancije je početni i nezaobilazni korak u sistemu lečenja.

Na prvoj terapiji dobijate sve potrebne informacije o samoj terapijskoj proceduri.Terapije traju oko 60 min, u početku se rade dve, a kasnije jedna terapija nedeljno, nakon čega se individualno predlaže eventualni nastavak terapijske procedure zavisno od ozbiljnosti i dužine trajanja postojeće simptomatologije.

Indikaciono područje za terapije je široko.

Najčešće su u pitanju alergije,sinusitis, rinitis, simptomi otežanog disanja, smetnje kod varenja, zatvor, zapaljenske i degenerativne promene zglobova, hipertenzija, hormonalni i metabolički poremećaji, mršavljenje, celulit, migrene, hroničan umor, bolna stanja itd.

Šta se postiže kvantnim terapijama?

Pre svega podizanje opšte imunobiološke sposobnosti, aktiviranje detoksikacionih sistema, postizanja metaboličkog balansa- mršavljenje , hormonske stabilizacije,postizanje mentalne i emotivne stabilnosti u organizmu.

Pacijenti obično svoju pažnju usmere na jedan ili više zdravstvenih tegoba koje imaju, ali budući da je princip terapija holistički efekti terapija osim na akcentovanu simptomatologiju se ogledaju na sveukupno obnavljanje organizma tj. postizanje prirodne homeostaze -ravnoteže  u organizmu .

Krajnji cilj terapija je postizanje energetski, biohemijski  organski harmoničnog, snažnog i efikasnog organizma!

 

 

Posted in QXCI | Tags: