Homeopatski preparati – GUNA metod

NOVA KOMPLEKSNA HOMEOPATIJA u ORDINACIJI HOLISTIC Dr Slavica Stefanović GUNA metod  pripada domenu integrativne holističke medicine, predstavlja integraciju konvencionalne i homeopatske medicine tzv. KOMPLEKSNU HOMEOPATIJU. Osnov je fiziološka regulatorna medicina. Začetnik ove metode je GUNA institut renomirana italijanska kompanija koja na svetskom tržištu postoji već 30 godina, a poslednjih godina se opravdano nalazi na čelu integrativne medicine. Sa homeopatskog stanovišta tegobe i simptomi bolesti su pokušaj organizma da nam skrene pažnju da postoji određeni problem tj. njihova pojava je znak upozorenja. Konvencionalna medicina bolest definiše kao skup simptoma  i leči simptome, dok homeopatija leči čoveka, ne bolest, jer će se simptomi sami povući kada izlečimo bolesnika. Nova kompleksna homeopatija je spoj oba pristupa lečenju. Sam naziv GUNA je sanskritski termin koji znači “sva životna energija živih bića”. GUNA metod je rezultat najnovojih saznanja iz oblasti homeopatije, homotoksikologije, psiho-neuro-endokrine imunologije (PNEI) i vrhunskih dostignuća konvencionalne medicine. Inovativnim pristupom kombinuje bitne elemente hom

Posted in Homeopatija

Zdravlje zavisi od usklađivanja sa našom dušom” – dr. Edward Bach 1932

Dr Edvard Bah (Edward Bach, 1886-1936 g. Wells, UK), lekar internista, patolog, bakteriolog, istraživač i homeopata duboko je verovao da biljke koje nam priroda nudi kao stara, samonikla bića mogu da nam prenesu informaciju i iskustvo o preživljavanju u okruženju i da su one te koje potpuno prirodnim putem doprinose da se ličnost harmonizuje, emocionalni i mentalni konflikti odstrane i da se čovek vrati sebi. Princip je holističkii integrativan da je pravi uzrok bolesti unutrašnji (emotivni i/ili mentalni) disbalans. Medicinski sistem dr Baha usmeren je na karakteristike individue, a ne na karkteristike bolesti i njene simptome. Svi mi u iskustvu imamo da nekoj našoj prehladi ili gripu prethodi promena raspoloženja: „nešto se osećam loše, kao da ću se razboleti“ … Nesklad između  autentičnog  unutrašnjeg  bića i onoga kako se osoba prikazuje, neminovno dovodi do nezadovoljstva, patnje i unutrašnjeg konflikta a na kraju i do fizičke bolesti. I zvanična medicina danas prihvata da je stres uzrok ili faktor pogoršanja gotovo svih obolenja. Psihoneuroimunologija, jedan od novijih domena klasične medicine istražuje odnos između mišljenja (mentalnog) i osećanja (emotivnog) i fizičkog obolenja. Unutrašnja neravnotež

Posted in Homeopatija