Dva mozga u našem telu – prvi, intelektualni hardver, drugi mozak – creva, emocionalni navigacijski sistem

8. December 2016.

Većini nas je poznat osećaj kad nešto osetimo „u utrobi”, kad osetimo bljesak intuicije negde iz dubine našega tela. To je normalno jer se jedan mozak nalazi u našoj glavi, a drugi – u crevima.

 

Kad nešto pomislimo, u neuronima u našoj glavi opažaju se malene iskre elektriciteta. Mozak u našoj glavi je hardver za naše misli. Ali, kad iskusimo spoznaju iz dubina utrobe, ili intuiciju, majušne iskre elektriciteta zaiskre u našem drugom mozgu – stomaku.

Dok prvi mozak služi kao naš intelektualni hardver, drugi mozak – creva – su naš emocionalni navigacijski sistem. Bez njega smo „izgubljeni”.

 

 

U poslednjih 25 godina naučnici su napravili zapanjujuća otkrića i dokazali ovu tvrdnju, jer se pokazalo sledeće: Kada imamo misli i osećanja, tada stvaramo hemijske supstance u mozgu. Nazvali su ih neuropeptidima. Neuro, jer su pronađeni u mozgu; peptidi, jer je reč o molekulama nalik proteinima.

To znači, jedan deo mozga ne komunicira s drugim bilo kojim ljudskim jezikom, već preciznim jezikom neuropeptida, odnosno vrlo preciznim hemijskim supstancama.

Možete da zamislite te supstance kao ključeve, koji se uklapaju samo u određene ključaonice.

 

Imunoćelije nas štite od infekcija, raka i degenerativnih bolesti

U zidovima ćelija drugih neurona se nalaze mali receptori, koji odgovaraju tim ključaonicama. Utvrđeno je, da se takvi receptori ne javljaju samo u mozgu, već svuda u telu, na primer u imuno-ćelijama. Imunoćelije nas štite od infekcija, raka i degenerativnih bolesti.

Drugim rečima znači da imunoćelije konstantno registruju naš unutrašnji dijalog. Mi ne možemo da imamo nijednu misao, nijedan osećaj, ni emociju, a da imunoćelije to ne znaju uz pomoć specifičnih receptora.

 

Imunoćelije ugrožene zbog negativnih osećaja i emocija

Ovo saznanje potkrepljuje sada već staru pretpostavku da su imunoćelije nekog čoveka, koji se duže vreme mučio ili brinuo oko nečega, takođe ’pune briga’ i tako podložnije padu imuniteta, razvoju bolesti, raku, degenerativnim bolestima itd. Ove imunoćelije vode istiunutrašnji dijalog kao i ćelije mozga.mozak-i-stomak

U imunoćelijama nisu samo receptori za neuropeptide; one su takođe u stanju da proizvode iste hemijske supstance kao i mozak koji misli. Ovo važno saznanje znači da imunoćelije mogu da misle; njihove misli doduše nisu lingvistički strukturirane i ne mogu se zbog toga izraziti jasnim jezikom, ali se ipak proizvodi isti hemijski kod, koji proizvodi i mozak dok misli. Imunoćelija je, dakle, jedno malo, svesno biće.

Imunoćelija izgleda kao lutajući neuron, a imunosistem kao lutajući nervni sistem. U poslednjih 10-15 godina je otkriveno, da se to ne odnosi samo na imunoćelije, već i na druge ćelije. Ćelije stomaka proizvode iste supstance kao i mozak, koji misli, ćelije debelog creva…

Kada, dakle, kažemo: ’Moj stomak mi kaže to i to’, to treba uzeti potpuno doslovno, jer stomak proizvodi iste supstance kao i misleći mozak. Stomak ne poznaje sumnju u sebe, zato su ti ’stomačni osećaji’ verovatno još tačniji.

 

Imamo telo koje misli

Sada, dakle, znamo da imamo telo, koje misli. Gde god pogledamo, nalazimo isti fenomen: ćelije srca, ćelije bubrega, ćelije kože proizvode iste hemijske supstance kao i mozak.

Kada kažete, ’srce mi je teško od brige’, tada je vaše srce doslovno natovareno tužnim hemijskim supstancama; kada kažete, ’Pući ću od radosti’, tada je vaša koža puna srećnih, antidepresivnih molekula pod nazivom imiprimin. Sadržaj interleukina i interferona, antikancerogenih sredstava, raste kod radosti i veselja – i to ne samo u koži i krvotoku. Sa druge strane se u slučaju straha, nesigurnosti i ljutnje povećava sadržaj hemijskih supstanci, kao što su kortizon, adrenalin ili noradrenalin, koji ako smo duže izloženi, razaraju imuno sistem.

———————————

Bolest počinje energetskim poremećajem. Neravnoteža u telu u vidu promene suptilne energije pojavljuje se mnogo ranije nego sto se pojave simptomi bolesti. Veoma je važno da na vreme dijagnostikujemo  neravnotežu na energetskom nivou jer ćemo dobiti rano upozorenje u vezi našeg zdravstvenog stanja.

———————————

Holistički pristup

QXCI je najbolji primer holističkog pristupa dijagnostici i terapijama. QXCI kombinuje snagu kompjutera i energetskih talasa.

Pre terapijskog tretmana  neophodno je uraditi  test intolerancije na osnovne životne namirnice. Ishrana po testu intolerancije je početni i nezaobilazni korak u sistemu lečenja.

Šta se postiže kvantnim terapijama?

Pre svega podizanje opšte imunobiološke sposobnosti, aktiviranje detoksikacionih sistema, postizanja metaboličkog balansa- mršavljenje , hormonske stabilizacije, postizanje mentalne i emotivne stabilnosti u organizmu.

Tretmani relaksacije

RMF  Bio Cybernetic je revolucionarna  jedinstvena metoda u estetsko medicinskim  tretmanima.

Osnovno načelo uređaja je potpuno različito od bilo koje konvencionalne metode. Zasnovano je na osnovnom prirodnom regulatornom mehanizmu organizma a to je naše energetsko biokibernetsko polje.

Zakažite i dodatno se informišite o pregledima i tretmanima:

+381 11 324-3397
+381 69 339-1382
info@holistic.co.rs