Vitamin D – optimalan nivo za vas…

Vitamin D se stvara prirodno kada je vaša koža izložena suncu. Zanimljivo je da su nova istraživanja pokazala da životinje mesojedi koje ne mogu da proizvode vitamin D u svojoj koži dobijaju potrebnu količinu iz mesa koje jedu. Ovo saznanje je unapredilo znanje o apsorpciji vitamina D iz hrane s obzirom da se dugo smatralo da meso nije dobar izvor vitamina D.

Ne postoje još uvek svi potrebni podaci o apsorpciji vitamina D iz hrane, ali doktor Henej pretpostavlja na osnovu onoga čime se trenutno raspolaže da u centralnim delovima Sjedinjenih Američkih Država prosečna odrasla osoba dobije između 1500 i 2000 međunarodnih jedinica vitamina D iz hrane-neotkrivenih izvora hrane. Većina profesionalaca i radnika svake vrste radi u zatvorenom prostoru i nije izloženo suncu. Oni dobijaju manje vitamin D od sunca nego što se misli.

Treba pomenuti da postoje i drugi pozitivni efekti izlaganja suncu osim proizvodnje vitamina D kao što je proizvodnja nitrit oksida koji snižava krvni pritisak. Za nas je koristan čitav sunčev spektar, a ne samo talasna dužina od oko 295 nanometara na kojoj se stvara vitamin D.

Značaj testiranja vitamina D

Kao što je prethodno objašnjeno Dr. Henej naglašava da je potrebna dnevna doza vitamina D između 5000 i 6000 međunarodnih jedinica dobijenih od sunca, iz hrane ili suplemenata kako bi se dostigao zdravi nivo u krvi od 40-60 ng/ml. Treba naglasiti da ove preporuke treba shvatiti uslovno jer ljudi imaju različite mogućnosti da reaguju na vitamin D.vitamind_sinteza

Postoji velika razlika u osetljivosti ljudi i jedini način za lekara da se izbori sa tim je da meri jer samo tako može reći da li daje dovoljnu dozu pacijentu. Tačna ili potrebna količina je ona koju svaki pacijent treba da bi dostigao između 40 i 60 ng/ml. To nije samo prava već i bezbedna količina. (Dr. Henej)

Test za merenje vitamina D o kome pričamo se zove 25(OH)D ili 25 hidroksivitamin D. Ovo je zvanično prihvaćeni marker opšte prisutnosti/stanja vitamina D i najuže je povezan sa opštim zdravstvenim stanjem.

Drugi metod za merenje vitamina D se zove 1.25 dihyhidroksi vitamin D (1.25(OH)D). Ipak Dr. Henej smatra da je ovaj tip testa nije previše efikasan za utvrđivanje nedostatka vitamina D već je korisniji za procenu kalcijuma u metabolizmu (calcium metabolism). 1.25-dihydroksii vitamin D cirkuliše kroz telo služeći endokrinoj funkciji kao glavni komunikator između paratiroidne žlezde i creva prenoseći informaciju da je potrebno još kalcijuma. 1.25-dihidroksi D stimuliše crevnu mukozu da stvori prenosni aparatus koji apsorbuje kalcijum iz hrane. Tako da Dr. Henej zaključuje da je nivo 1.25-dihidroksi D u krvi mera za stanja kalcijuma, a ne vitamina D.