Kontakt

Ordinacija opšte medicine Holistic Dr Slavica Stefanović 


 

 Vojvode Dobrnjca br 5, 11000 Beograd

 +381 11  324-3397

 +381 69 339-1382

 info@holistic.co.rs