Metode i terapije

Metode i terapije u Ordinaciji Holistic dr Slavica Stefanović:

QXCI

KardioTahometar

Imago

Homeopatija                                                                          Fitoterapija

55564-2560x1600

Fitoterapija-FB

Aromaterapija                                                                       Akupunktura

Aromaterapija-FB

akupunktura