Kvantna i tradicionalna medicina

Ljudski organizam je komplikovan kibernetski sistem sa veoma razvijenom energetsko – informativnom mrežom, integrisan na više nivoa. Odnosi ćelija – organ – organizam podrazumevaju projekcije i na horizontalnim i na vertikalnim nivoima.

To znači da bolest prepoznaju ne samo ugrožene ćelije i organi, već sve ćelije čitavog organizma te su sposobne da ga brane preko mnogostrukih i veoma komplikovanih mehanizama samoregulacije.

Kvantna medicina kao nova medicinska disciplina upravo se zasniva na poznavanju energetskog polja organizma.

Najbolja ilustracija sposobnosti ljudskog organizma da sam aktivira mehanizme samoregulacije jeste primer povišene telesne temperature. Naime, povišena temperatura signalizira da se bori protiv “uljeza”, a mi obično tada “pomažemo” uzimajući neke od hemijskih lekova, koji snižavaju temperaturu. Međutim , na taj način organizmu “brišemo” svest o postojanju problema. Šta više, opterećujemo njegov suptilni sistem da prerađuje strane hemijske supstance, umesto da mu pomognemo da se sam izbori sa “agresorom”, pokrećući ili podižući samoodbranu i samoisceljenje na viši nivo. Preko imunostimulacije i oslobađanja sopstvenih medijatora, tj. supstanci koje se luče, pomoći će se organizmu da prevaziđe bolest.

holistic

Na taj način i kvantna medicina reguliše poremećaj frekvence, pokreće imunološki sistem i pokreće sopstvenu unutrašnju laboratoriju za proizvodnju supstanci koje će se izboriti sa bolešću. Te sopstvene supstance – vlastiti “medikamenti”, aktivni su i pomažu u znatno manjoj količini, a višestruko su aktivniji od farmakopreparata i bez neželjenih dejstava.

Nema alergijskih reakcija, nema predoziranja, a to nije zanemarljivo.

Normalizacijom stresogenih i adaptivnih hormona, koagulacionih potencijala krvi, normalizacijom Ph i mnogih metaboličkih procesa, kao jačanjem organaimuni sistem za izlučivanje, organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest.

To je upravo suština delovanja kvantne medicine i njenih neograničenih mogućnosti u preventivi, ali i lečenju mnogih oboljenja čiji je uzročnik nepoznat.

Valja naglasiti da je snaga signala kojim se deluje na organizam krajnje niska, što potvrđuje da nije reč o fizičkom delovanju na organizam, vec samo o informaciji koju on dobija da bi se sam pokrenuo ka izlečenju (nema neželjenih efekata). Evidentan je efekat produženog dejstva, uzlazna linija ozdravljenja posle svake seanse, a posebno posle završene terapije.

Kvantna terapija koriguje ne samo dinamičke procese, koji bi izmenili defekt, već i bolest u celini.

Ovom terapijom postiže se normalizacija na fizičkom nivou i u mentalno – emotivnoj sferi pacijenta, što znači da se prevazilazi psihosomatska priroda oboljenja.