Cenovnik

CENOVNIK 
1. TEST INTOLERANCIJE4.000,00
2. TEST INTOLERANCIJE POPUST3.500,00
3. ODREDJIVANJE VITAMINA I MINERALA1.200,00
4. TERAPIJA2.000,00
5. TERAPIJA SA POPUSTOM1.800,00
6. ANTIBOL1.800,00
7. LASER1.000,00
8. SPECIJALISTICKI PREGLED4.000,00
9. SPECIJALISTIĆKI PREGLED POPUST3.200,00
10. PREGLED LEKARA OPSTE PRAKSE2.000,00
11. SPECIJALISTIĆKI PREGLED 13.000,00
12. JELOVNIK2.500,00
13. PREPORUKA1.500,00
14. GUNA TEST1.000,00
15. BAHOVE KAPI DOPUNA1.000.00
16. BAHOVE KAPI RESCUE700.00
17. LIMFNA DRENAZA NOGU2.000,00
18. LIMFNA DRENAZA LICA1.500,00
19. LIFNA DRENAŽA CELO TELO3.000,00
20. KARDIOTAHOMETAR2.000,00
21. KARDIOTAHOMETAR POPUST1.600,00
22. PAKET 815.000,00
23. PAKET 8 ½7.500,00
24. PAKET 8 TH I TI19.000,00
25. DIJAGNOSTIKA QX POPUST7.000,00
26. DIJAGNOSTIKA QX8.000,00
27. DIJAG. PAKET TI + DIJAG. POPUST10.500,00
28. NUTRICIONISTIĆKI PREGLED4.000,00
29. MASAŽA PT2.000,00
30. MASAŽA CT3.000,00
31. BAHOVE KAPI1.300,00
32. DIJAGNOSTIKA 6.000,00
33. TEST INTOLERANCIJE POROD. POPUST 3.600,00