Homeopatski preparati – GUNA metod

NOVA KOMPLEKSNA HOMEOPATIJA u ORDINACIJI HOLISTIC Dr Slavica Stefanović

GUNA metod  pripada domenu integrativne holističke medicine, predstavlja integraciju konvencionalne i homeopatske medicine tzv. KOMPLEKSNU HOMEOPATIJU. Osnov je fiziološka regulatorna medicina. Začetnik ove metode je GUNA institut renomirana italijanska kompanija koja na svetskom tržištu postoji već 30 godina, a poslednjih godina se opravdano nalazi na čelu integrativne medicine.

Sa homeopatskog stanovišta tegobe i simptomi bolesti su pokušaj organizma da nam skrene pažnju da postoji određeni problem tj. njihova pojava je znak upozorenja. Konvencionalna medicina bolest definiše kao skup simptoma  i leči simptome, dok homeopatija leči čoveka, ne bolest, jer će se simptomi sami povući kada izlečimo bolesnika.

Nova kompleksna homeopatija je spoj oba pristupa lečenju.

Sam naziv GUNA je sanskritski termin koji znači “sva životna energija živih bića”.

GUNA metod je rezultat najnovojih saznanja iz oblasti homeopatije, homotoksikologije, psiho-neuro-endokrine imunologije (PNEI) i vrhunskih dostignuća konvencionalne medicine. Inovativnim pristupom kombinuje bitne elemente homeopatije i alopatije (farmaceutski lekovi)

GUNA metod daje klasičnoj homepatiji novi terapijski koncept, baziran na biohemijskim fiziološkim procesima u organizmu tj komunikaciji molekula‚ kao što su hormoni, neuropeptidi, citokini, faktori rasta, hormoni… i homeopatskim principima dejstva. Pripremljeni u homeopatskim razblaženjima su bliski biološkom miljeu. Ovako pripremljen homeopatski lek obezbeđuje povratne prirodne mehanizme za uspostavljanje ravnoteže u organizmu.

GUNA preparat deluje na tri nivoa, tzv. terapijski triangl:

  1. Uspostavljanje balansa psiho-neuro –imuno –endokrine osovine –homeopatski preparat može dovesti do smanjenja,ili moduliranja ili podsticanja reaktivnosti tri glavna sistema (nervni, imuni i endokrini) stavljajući ih u fiziološkog okvire bez potiskivanja biološkog odgovora.
  2. Detoksikacija i drenaža ćelije i međućeljiskog matriksa dovodi do poboljšanja metaboličkih, oksidativnih procesa u organizmu.
  3. Kontrola i ublažavanje simptoma pokretanjem imunog odgovora i delovanjem na svaku fazu zapaljenskog procesa  se ublažavaju i/ili eliminišu simptomi i dolazi do prirodnog oporavka i skraćuje se period bolesti.

Za pravilan izbor preparata lekar sebi postavlja dva pitanja ZAŠTO i KAKO je došlo do bolesti?

Sastojci u svakom Guna preparatu  su sklopljeni i uravnoteženi u kombinacijama koje dovode do snažnog terapijskog efekta, gde su sve komponente uzajamno delotvorne  kako bi uspostavile ravnotežu tela i poboljšale zdravstveno stanje. Najčešću primenu ima u pedijatriji,a kod odraslih u tretmanu akutnih hroničnih bolesti, estetskoj medicini i za jačanje imuniteta kod zdravih osoba.

GUNA homeopatski preparati su jedinstveni po tome što su efikasni, bezbedni, prirodni, nemaju neželjene efekte, deluju na uzrok ali i simptome bolesti.

Lekari naše ordinacije su prošli obuku u okviru Medicinskog centra za edukaciju i istraživanje GUNA instituta.

Posted in Homeopatija