Kako biti radostan – Sve počinje u našem umu, samo od nas zavisi i promena

Pre otprilike 20 godina naučnici na Harvardu su sproveli jedan eksperiment:

Jedna grupa mladih mačića je odrasla u prostoriji, koja je imala samo horizontalne linije, tj. sve draži su bile horizontalne. Druga grupa je bila u prostoriji sa čisto vertikalnim vizualnim dražima. Kao odrasle pametne mačke, jedna grupa je mogla videti horizontalni, druga samo vertikalni svet i to nije imalo nikakve veze s njihovim „verovanjima“. Kada je ispitan njihov mozak, utvrđeno je da im nedostaju neurološke veze za opažanje vertikalnog odnosno horizontalnog sveta. Drugim rečima, prvobitni utisci tih mačića su na taj način programirali nervni sistem, koji je čak i na atomskom nivou imao samo jednu funkciju: da prvobitna iskustva, stečena na osnovu osećaja, uvek iznova potvrđuje i ojačava.

Slonovi u Indiji se dresiraju tako što se mlade životinje teškim lancima vezuju za veliko drveće. Postepeno se smanjuje snaga lanaca i naposletku slonovi, sada odrasle, velike životinje, dopuštaju da tankim konopcem budu vezani za neku granu. Slon nije u stanju da pobegne, jer ima programiranje u svojoj glavi, koje ga navodi da veruje da je u zatvoru, čiji su lanci neraskidivi.

Prepoznavanjem i razumevanjem pogrešnih koncepata menjamo život iz korena

zivot je lep

Dakle svakoj stvari, situaciji ili dogadjaju mi sami pridajemo odredjeni značaj. Oni ne mogu uticati na nas ukoliko ih ne prepoznamo i ne dozvolimo, sve je u našem umu.

Mi smo beskonačni izbor odluka. Ako nas neko uvredi uglavnom se osećamo ljutito ili povredjeno, a ako nam pak udeli kompliment najčešće smo polaskani i zadovoljni.

Ali razmislite o tome na trenutak… ipak je i to stvar prepoznavanja i izbora.

Ne moramo se osećati polaskano posle komplimenta, a ni povređeno usled uvrede. Ovo je prilično moćan koncept – koji bi mogao objasniti čitav naš život – kako da sa prepoznavanjem i razumevanjem pogrešnih koncepata možemo da promenimo život iz korena.

Naravno, potrebno je vremena i prakse! Ali ako povedete računa o tome, sigurno da ćete brže primetiti te obrasce kada patite ili se osećate loše. Ovo će pomoći ne samo da prepoznate, osvestite uzroke vaših destruktivnih obrazaca iz detinjstva, već i oko problema koji proizilaze iz tih obrazaca –  problem sa hranom, pušenjem, loš san.. Takođe će vam pomoći da sve ređe osećate bes, ljutnju i krivicu, osuđivanje.

i choose

Kada shvatimo da sve počinje u našem umu, shvatićemo da samo od nas zavisi i promena.

Da bi se promenio način na koji se osećate i način na koji se ponašate, morate početi sa prepoznavanjem i osvešćivanjem osećaja koja aktiviraju ponašanja koja želite izbeći.

Moguće je naučiti kako da osvešćujemo naše šeme ponašanja, naše misli i da tako odvajamo one pozitivne od negativnih. Videćete koliko to može pozitivno da utiče na život u celosti.